Всички конструкции изградени от бетонни смеси се влошават с течение на времето.Като особено динамично това явление се инициира в подовете подложени на тежкотоварен трафик,химични агресии и други,които не са били повърхностно защитени с подходящи покрития.Скоростта на влошаване е функция от няколко фактора – качеството на бетона, средата на експлоатация,химично излагане.
Ние предлагаме десетки варианти за ремонт на подобни подове или разрушени покрития.
Също така предлагаме ремонт или възстановяване на:

  • пукнатини в бетона
  • разрушени фуги
  • пропаднали плочи

Използваме изключително високоякостни, армирани с фибри и с компенсирано свиване циментова смеси за конструктивни ремонти.Прилагаме иновативни патентовани методи за укрепване на дилатационни фуги,контролирано повдигаме и укрепваме пропаднали плочи,имаме дългосрочни гарантирани решения при ремонт на шлайфан бетон,мозайки,епоксидни и подобни покрития.


За повече информация вижте тук :

site2

За реализирани обети вижте тук :

site2