Хранителна и Питейна промишленост:


Изпълняваните от нас покрития са с предназначени за специфичните изисквания на употребата в тази промишленост,същите притежават следните качества:

  • Химическа устойчивост срещу млечни киселини, сол, солови разтвори, консерватори, силно концентрирани почистващи и/или дезинфекционни средства.
  • Издържат на високи термични натоварвания и шокови амплитуди.
  • Полагаме също и във ванообразна форма(холкер) без фуги,които биха могли да бъдат атакувани от бактерии.
  • Покритието е с висока плътност, течности по никакъв начин не могат да проникнат в подовото покритие,сами по себеси са тотална хидроизолация.
  • Устойчиви на хлъзгане.

 


Монтаж епоксидни подови покрития,Епоксидни подове цени,доставка и монтаж на подови покрития.Епоксиден под,подови ПокриЯ,доставка на епоксидни подови покрития цени,цена за епоксиден под,цени покрития върху бетон,подови покритие цена.Индустриални покрития.