Предназначени според сферата на приложение.
В зависимост от натоварването, на което ще се подлага подовото покритие, се определя дебелината, метода на нанасяне и цялостната система.Полагаме също така и антистатични,противоискрови,химико устойчиви покрития.Полагат се в широка цветова гама по RAL.Крайния вид варира от гланц или мат ефект,изпълняват се и  с противоплъзгащ ефект.

Епоксидните подови системи представляват тънък слой от епоксидна смола, който след втвърдяване, придобива висока механична якост и изключителна химическа устойчивост. Те могат се полагат върху нови и стари подове, които са подложени на големи механични и химични натоварвания. Епоксидните подове притежават отлична издръжливост във времето, като същевремено цената на поддръжката им е минимална. Освен това те образуват гладка, издръжлива, неабсорбираща и лесна за почистване повърхност.


Съществуващите подови покрития в заводи, цехове, гаражи, кланици, складове, болници и др. са подложени на непрестанно механично износване (напр. триене, удряне и др.) както и химическо увреждане от разтворители, неорганични и органични киселини, основи, петролни продукти, отпадъци и др.
Ето защо от изключителна важност е последния слой на подовото покритие да притежава значителна механична и химическа здравина, както и да може лесно да се почиства.
Индустриалните подови покрития, изработени от бетон, дори тези допълнително обработени с повърхностен заздравител и механично полирани, а особено подовите покрития изработени от обикновен бетон или подова мозайка, не винаги притежават изброените по-горе качества (напр. не са устойчиви на вредни химически влияния, задържат прах и др.)


Полаганите от нас епоксидни системи се оцветяват според изискванията на инвеститора,същите са без разтворители.След втвърдяване, образуват финален покривен слои лесен за почистване и проявяват висока издръжливост и здравина срещу триене (устойчивост срещу абразиви), както и устойчивост срещу химични вещества, като например разредени органични и неорганични киселини, основи, петролни продукти, отпадъци, вода, морска вода и др.Издават се всички документи необходими за приемателни комисии и санитарни власти.