Ремонт на бетонни пукнатини и фуги.

Репариране и реновиране на компрометирани, обрушени или неравни бетонни повърхности.Контролирано повдигане на бетонни плочи.

Всички конструкции изградени от бетонни смеси се влошават с течение на времето.Като особено динамично това явление се инициира в подовете подложени на тежкотоварен трафик,химични агресии и други,които не са били повърхностно защитени с подходящи покрития.Скоростта на влошаване е функция от няколко фактора – качеството на бетона, средата на експлоатация,химично излагане.
Ние предлагаме десетки варианти за ремонт на подобни подове или разрушени покрития.

повече информация site2