Адрес – Индустриална зона,завод Зора(бивш) 7700 Търговище

Телефон:+359601 66640  Факс:+359601 66640  Тех. въпроси:+35988 6819497

Търговски и офертни запитвания:+35988 6819497

Счетоводство:+359601 89303